Heeft luchtdicht bouwen effect op de verkoop van woningen?

Tilburg University heeft recentelijk onderzoek gedaan naar de impact van energielabels op de verkoop van woningen. Zo blijkt dat groene woningen, labels A en B, een opbrengst van 6.000 euro méér opleveren dan andere labels. Tevens resulteerde uit het onderzoek dat groenere, energiezuinigere woningen, sneller verkopen. Een gunstig energielabel verkoopt minimaal een maand sneller.

Wat zegt een energielabel?

Door een energielabel zijn kopers vooraf op de hoogte van de thermische kwaliteit van een woning. Hogere thermische kwaliteit van een woning betekent lagere co2 emissie. De isolatiewaarde is dus hoger. Hier hebben kopers veel baat bij, aangezien minder warme lucht verloren gaat. Dit scheelt uiteindelijk op je bankrekening. De gemiddelde gasrekening voor een D-label woning is 110 euro per maand. Dit terwijl het bedrag kan variëren tussen 35 en 175 euro afhankelijk van de isolatiewaarde van de woning. Het energielabel creëert transparantie naar de koper. Door het label zijn zij voor de koop al bekend met mogelijke kosten.

Wat betekent het energielabel voor de verkoop van een woning?

Uit de labelimpact analyse van Tilburg University blijkt dat een energiezuinig A-label de verkoop van een woning versnelt met ruim 52 dagen. Niet alleen de verkoopsnelheid stijgt dus enorm bij een woning die energiezuiniger is, ook de verkoopprijs stijgt mee. Volgens het onderzoek leveren A- en B-labels 6.000 euro extra op. Ongunstige labels daarentegen wekken veel schrik op bij kopers. De verkoopsnelheid en verkoopprijs van ongunstige labels dalen met 66 dagen en 12.000 euro respectievelijk. De cijfers voor het onderzoek zijn afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Wat is de bijdrage van luchtdicht bouwen?

Luchtdicht bouwen draagt bij aan de energiezuinigheid van een woning. Thermische kwaliteit, wat bestaat uit thermische isolatie en ventilatie, is door correct luchtdicht bouwen te beïnvloeden. Door zorgvuldig te werk te gaan met de juiste producten is gecontroleerde ventilatie mogelijk. Ongecontroleerde ventilatie of luchtlekken in een bouwschil resulteren in energieverlies en andere nare gevolgen. Gecontroleerde ventilatie zorgt dus onder andere voor een hoger energielabel. Enkele andere voordelen zijn:

  • Hoger wooncomfort
  • Extra geluidwering
  • Betere gezondheid
  • Goed voor natuur en milieu

We willen hier vooral nadruk leggen op het correct uitvoeren van luchtdicht bouwen. Uiteraard is dan van belang dat de norm wordt gehaald. De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) norm wordt ieder jaar aangescherpt en dit vraagt om de juiste aanpak. Het gaat hier voornamelijk om het secuur luchtdichten van belangrijke details. Een voorbeeld hiervan is de dak nok. Aangezien warmte opstijgt en hier een groot aandeel van het totale energieverlies van de woning is dit een essentieel onderdeel van het luchtdicht bouwen.

Het onderzoek

Het onderzoek door Tilburg Universiteit is uitgevoerd door de verkoop van ruim 62.000 woningen te bestuderen. Deze woningen werden begin 2017 verkocht met een energielabel. 32% van de woningen onderzocht werd verkocht met een A- of B-label. De veel voorkomende energielabels C, D en E omving 53% van de woningen en 15% zat op een F- of G-label.

Labelverdeling woningen, 1 januari 2016. Bron: RVO, www.clo.nl/nl055605

In de labelverdeling van woningen in Nederland is te zien dat meer dan 50% van een woning heeft met energielabel C of D. Slecht een kwart van de woningen hebben een gunstig energiezuinig label. Dit blijkt uit de statistieken van labelverdeling over woningen van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Hier liggen dus nog kansen open voor de bouw!