Eigenaren utiliteitsgebouwen krijgen boete voor verkoop zonder energielabel

De inspecties naar de duurzaamheid van gebouwen lopen op. 23 eigenaren zijn aansprakelijk gesteld voor het niet bezitten van een energielabel. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) deelt een boete uit van ruim 10.000 euro.

In dit artikel:

 1. Boetes voor het niet hebben van een energielabel
 2. Wetgeving en inspecties omtrent energielabels
 3. Wanneer moet een energielabel aanwezig zijn?
 4. Controle op energielabels door ILT
 5. Europese afspraken omtrent energiebesparing
 6. Bijdrage bouwindustrie aan een lage energie-index

Boetes voor het niet hebben van een energielabel

Utiliteitsbouw; bouwwerken die geen woonbestemming hebben, zijn verplicht over een energielabel te beschikken. De utiliteitsgebouwen die dat niet hebben lopen het risico op een boete die op kan lopen tot 20.250 euro voor bedrijven. Voor particulieren is het maximum 410 euro. Het besluit betreffende energielabels en sancties op het niet hebben van energielabels voor gebouwen is sinds 1 januari 2015 wettelijk vastgelegd.

Wetgeving en inspecties omtrent energielabels

Met een energielabel kunnen kopers zien hoe duurzaam en energiezuinig het pand is. Een hoger energielabel en dus hogere thermische kwaliteit leidt tot lagere kosten en minder co2 emissie. Voornamelijk de co2 emissie speelt een grote rol in de wetgeving rondom energielabels.

De door ILT vooraf aangekondigde inspecties zijn medio 2016 uitgevoerd. Verkopers die minimaal vijf gebouwen zonder energielabel verkocht hebben, zijn hieraan schuldig gevonden. Onder andere werden gebouwen met als functie horeca, kantoorgebouwen, gezondheidszorg en winkels onder de loep genomen.

Wanneer moet een energielabel aanwezig zijn?

Om aan een energielabel te komen, moeten de eigenaren een gecertificeerd bureau inschakelen. Het bureau kan vervolgens de energieprestatie van het gebouw vaststellen en een energielabel verschaffen. Kort weergegeven moet het energielabel aanwezig zijn bij:

 • Oplevering
 • Verkoop
 • Verhuur

Dit geldt voor een (gedeelte van) een gebouw.

Controle op energielabels door ILT

ILT werk samen met andere toezichtdiensten om controles te voeren op verschillende Europese afspraken omtrent energiebesparing. Met de controles wil ILT de klimaatverandering beperken, kosten betreft energiebesparing drukken en een eerlijke concurrentie tussen bedrijven stimuleren.

Europese afspraken omtrent energiebesparing

Om de vijf hoofddoelen te behalen met betrekking tot economische groei en werkgelegenheid, heeft de Europese Unie (EU) in 2010 een 10-jarenplan opgesteld, genaamd Europa 2020. De afspraken dienen te worden nageleefd om EU-landen een sterkere economische positie te geven. Niet alleen kunnen de afspraken zorgen voor meer werkgelegenheid in Europa, ook pakt het maatschappelijke en economische uitdagingen aan. De Rijksoverheid noemt de gevolgen van vergrijzing, armoede, schaarsheid van grondstoffen,  klimaatverandering en innovatie als voorbeelden van deze uitdagingen. Op gebied van klimaatverandering en duurzame energie wil Europa:

 • 20% minder uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met 1990.
 • 20% meer energie vergaren uit duurzame energiebronnen. Voorbeelden hiervan zijn windenergie, zonne-energie, bio-energie en aardwarmte.
 • 20% minder verspilling van energie.

Bijdrage bouwindustrie aan een lage energie-index

Het hebben van een hoog energielabel draagt bij aan het behalen van deze doelstellingen. De bouw kan bijdragen op het realiseren van deze doelstellingen door een lage energie-index te behalen. De energie-index wordt door een gecertificeerd energieadviseur bepaalt door op ongeveer 150 kenmerken een gebouw te analyseren. Een aantal mogelijke maatregelen voor een lagere energie-index:

 • Zonnepanelen
 • HR glas
 • Spouwmuurisolatie
 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • HR Combiketel

Voor het behalen van een goede thermische kwaliteit zijn isolatie en luchtdicht bouwen onafscheidelijk verbonden.  Een goede isolatie is niks zonder luchtdichte kieren en naden. Andersom is gecontroleerde luchtstroming niet mogelijk zonder goede isolatie.

De vertaling van energie-index naar energielabel is in de onderstaande tabel te zien.

Luchtdicht.nl verzorgt het luchtdicht bouwen van uw project volledig. Onze razendsnelle luchtdichting resulteert in kostenbesparing voor de u, de aannemer. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op.